1 / 17

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КУЛТУРА

Ние сме творчески колективи, които облагородяват индустриалните пространства на Сточна гара под общото име Culture Lab. Част сме от проекта Zona Cultura. Вече повече от година и половина реализираме своите проекти в старата Стокова борса "Зимница". На всеки етаж има различни ателиета и пространства с различна функция и цел.
Проектът Zona Cultura бе създаден да насърчава диалога и колаборацията между различните институции, организации и индивидуални творчески личности с цел развитие на културния живот в столицата и България. Да насърчава частни и публични инвестиции в културния мениджмънт и пазара на изкуство. Основна цел на Zona Cultura е да осъществи партньорство между въвлечените в проекта организации и частния бизнес в района, така че Zona Cultura постепенно да се разраства и да облагородява местната среда.